SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Temahæfte: Indsat far, udsat barn?
Hent udgivelsen (9.968 KB)
Del
Kort & Klart

Temahæfte: Indsat far, udsat barn?

Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede

Del
Dette hæfte præsenterer de væsentligste resultater af SFI-rapporten ”Indsat far, udsat barn? Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede” (SFI-rapport 16:17). Undersøgelsen og hæftet er blevet til med støtte fra Egmont Fonden.
Mellem 5 og 6 pct. af en børneårgang oplever, at deres far eller mor kommer i fængsel, inden barnet fylder 18 år. Undersøgelsen stiller skarpt på disse børn og deres hverdag. Den ser bl.a. på børnenes opvækstvilkår, deres familieforhold, skolegang, forældrebaggrund, trivsel og kontakt til den fængslede. Undersøgelsen beskriver også, hvordan hverdagen i familien ændres som følge af fængslingen, og den giver stemme til en række børn og unge, der fortæller om deres egen oplevelse af fængslingen og den ramme, den sætter om deres liv.
Undersøgelsen trækker både på registerdata om børnene og deres familier, på en større spørgeskemaundersøgelse blandt børn af fængslede og deres primære omsorgsgiver samt på en række kvalitative interviews med børn og unge, hvis far sidder i fængsel.
Dette hæfte rummer også en række interviews med fagfolk, der kommenterer og perspektiverer undersøgelsens resultater, set fra netop deres stol. De interviewede er Elisabeth Toft Rasmussen, projektleder for børneansvarligordningen i Kriminalforsorgen; Rikke Schultz Betak, familieterapeut på Pension Engelsborg, Kriminalforsorgen; Line Dahl Krabsen, formand for foreningen SAVN, der støtter pårørende til fængslede; Per Larsen, formand for Børnerådet; og Helene Oldrup, forsker på SFI og projektleder for undersøgelsen.

Se også hovedrapporten Indsat far, udsat barn?

Køb "Temahæfte: Indsat far, udsat barn?" for kr. 95,00 plus porto

Forfattere Trine Jørgensen
Udgivelsesdato 26.05.2016
Sprog Dansk
Sidetal 44
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Udsatte børn og unge, Kriminalitet

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Hverdagsliv og trivsel blandt børn af fængslede"

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk