SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere
Hent udgivelsen (1.169 KB)
Del
Rapport

Tidsanvendelse blandt pakistanere, tyrkere og somaliere

Et integrationsperpektiv

Del
Hvordan lever de etniske minoriteter i Danmark?
Spørgsmålet har stor politisk og offentlig bevågenhed. I denne undersøgelse belyses spørgsmålet ved at fokusere på de etniske minoriteters anvendelse af tid. Tidsanvendelsen giver et billede af de etniske minoriteters deltagelse i det danske samfund, og hvilke forudsætninger og begrænsninger der er for denne deltagelse, fx når vi ser på arbejdsrelationer, familiens relationer og interne arbejdsdeling, fritidsaktiviteter, og netværk med såvel medlemmer af majoritetsbefolkningen som med personer med samme etniske baggrund.
Om undersøgelsen
Undersøgelsen af de etniske minoriteters tidsanvendelse er en del af en større landsdækkende undersøgelse, som beskriver den danske befolknings tidsanvendelse ved årtusindskiftet. I undersøgelsen her ser vi på de etniske minoriteters integration, dvs. deres deltagelse i samfundet ud fra deres måde at bruge tiden på. Samfundsmæssig deltagelse anskues på tre måder, nemlig som eksterne relationer (her særligt arbejds- og fritidsliv), interne relationer (familielivet), og forbruget (herunder økonomiske muligheder og prioriteringer). Denne undersøgelse begrænser sig til en beskrivelse af unge med oprindelse i Tyrkiet, Pakistan og Somalia som bor i storbyområder (København og Århus).
Forfattere Garbi Schmidt
Udgivelsesdato 14.02.2003
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-708-9
Sidetal 152
Publikationsnr. 02:28
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Integration, Etniske minoriteter, Indvandrere, Inklusion, Samfundsdeltagelse, Levevilkår

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk