SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Udvikling af spørgeskema til elever i indskolingen
Hent udgivelsen (546 KB)
Del
Notat

Udvikling af spørgeskema til elever i indskolingen

Folkeskolereformen

Del
I forbindelse med folkeskolereformens ikrafttrædelse i 2014/2015 igangsatte Undervisningsministeriet et evaluerings- og følgeforskningsprogram, der skal følge folkeskolereformens implementering. Forskere fra SFI og en række andre danske forskningsinstitutioner har foreløbigt fulgt elevernes oplevelse af skolen henover tre dataindsamlinger.
Hidtil har elever fra 4. til 9. klasse deltaget i årlige spørgeskemaundersøgelser. Fra og med den tredje dataindsamling efter folkeskolereformen i foråret 2017 udvides undersøgelsen imidlertid med elever i indskolingen, således at 1.- og 3.-klasses-elever indgår i 2017, mens 2.-klasses-elever indgår i 2018.
Udvidelsen af undersøgelsen med elever i indskolingen afspejler et politisk ønske om også at opnå viden om de yngste elevers oplevelse af skolens udvikling i forbindelse med folkeskolereformen og at følge udviklingen de kommende år for denne gruppe af elever. At opnå brugbare svar fra målgruppen af indskolingselever i alderen 7-10 år stiller imidlertid andre krav til udformningen af et spørgeskema. Derfor er det ikke muligt at anvende de eksisterende spørgeskemaer til elever på 4. til 9. klassetrin. Skal man undersøge yngre elevers oplevelse af skoledagen, kræves det, at spørgeskemaet ikke er for langt, at ord og formuleringer er tilstrækkeligt klare og tydelige, og at spørgsmålenes indhold opleves som vedkommende og meningsfulde for denne målgruppe. Dette notat beskriver arbejdet med at udvikle et nyt spørgeskema, der i både sin form og sit indhold er velegnet til at afdække de yngste elevers oplevelser af skolen og deres skoledag.
Processen for dette arbejde bestod af en indledende udvælgelse af et bruttospørgsmålsbatteri, der så vidt muligt skulle afdække de emner, der indgår i de hidtil anvendte spørgeskemaer til elever i evalueringen af folkeskolereformen. På baggrund af erfaringer og konkrete spørgsmål fra disse spørgeskemaer og lignende danske undersøgelser inden for målgruppen af indskolingselever udarbejdede vi et første udkast til spørgeskemaet. Dette udkast undergik en pilotafprøvningsproces gennem en række kvalitative fokusgruppeinterview med elever i 1. og 3. klasse. Erfaringerne fra disse fokusgruppeinterview anvendtes til at udvælge og justere spørgsmål undervejs frem til udformningen af det endelige spørgeskema til indskolingselever.
Det endelige spørgeskemaudkast blev yderligere kvalitetssikret af forsker ved SFI, Signe Lynne Boe Rayce. Desuden bidrog drøftelser i den videnskabelige styregruppe for følgeforskningspanelet på folkeskolereformen med konstruktive input til at kvalificere spørgeskemaet.
Dette notat beskriver først udarbejdelsen af udkastet til spørgeskemaet, dernæst pilotafprøvningen og erfaringerne derfra, og endelig præsenteres det endelige spørgeskema samt anbefalingerne til grund for dets udformning.
Forfattere Maria Keilow, SFI
Anna-Katharina Højen-Sørensen
Udgivelsesdato 24.01.2017
Sprog Dansk
Sidetal 30
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Skole og uddannelse
emneord: Skolegang, Inklusion

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk