SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Udviklingen i unges alkohol- og stofbrug
Hent udgivelsen (9.922 KB)
Del
Øvrige publikationer

Udviklingen i unges alkohol- og stofbrug

Del
Kapitel 3. Udviklingen i unges alkohol- og stofbrug (Stine Vernstrøm Østergaard og Jeanette Østergaard) ser på ændringer i unges brug af alkohol og hash fra 15 til 25/26-års alderen. Kapitlet beskriver et fald i binge-drikning (fem genstande eller mere ved en drikkelejlighed) fra 18/19-års alderen til midt-20erne, men viser også, at en betydelig andel af de unge forstætter med fuldskabsorienteret druk i 25/26-års alderen. Fx har 58% af mændene og 35% af kvinderne drukket 10+ genstande på en aften mindst en gang i de seneste 30 dage. Kapitlet beskriver også ændringer i, hvem de unge drikker sammen med – kun venner i teenageårene, mere varieret, inklusive sammen med familie, i midt-20erne. Og kapitlet beskriver ændringer i respondenternes bekymringer i forhold til alkoholbrug: bekymringer for helbredsskader og afhængighed mindsker, mens sociale bekymringer (at miste kontrollen, at opføre sig pinligt) er uændrede. I andel del af kapitlet beskriver Østergaard & Østergaard forskelige grupper af hashbrugere. Den største gruppe af hashbrugere (65 % af alle, som nogensinde har prøvet hash) har et sporadisk forbrug, de har i gennemsnit deres første erfaringer med hash i 18/19-års alderen, og i 25/26- års alderen ryger de typisk ikke længere hash. En anden gruppe (16%) debuterer tidligere og fortsætter med et hashbrug i 18/19-års alderen, mens de i 25/26-års alderen har meget varierende forbrugsmønstre. Den tredje gruppe (15%) starter også relativt tidligt men viser en gradvis maturing out, mens den fjerde lille gruppe (5%) både starter tidligt (14 år i gennemsnit) og fortsætter på relativt høje brugsniveauer både i 18/19-års alderen og i midt-20erne. De selvrapporterede negative konsekvenser af hashbrug er store i den mest hasherfarne gruppe, og mange siger, at de ønsker at skære ned og/eller overvejer at søge behandling. Også i de to mellemgrupper af hashbrugere (dem på 15% respektive 16%) er der relativt store andele, som rapporterer negative konsekvenser af hashbrug. Fx siger omkring halvdelen af de unge i disse grupper, at de har følt sig ”sløve og initiativløse” pga. deres hashbrug, mens 26-28% oplever, at de har præsteret dårligere i skolen eller på arbejdsmarkedet som følge af hashbrug.
Forfattere Stine Vernstrøm Østergaard, SFI
Jeanette Østergaard, SFI
Udgivelsesdato 21.03.2018
Publiceret i Unge, alkohol og stoffer
Sprog Dansk
Sidetal 14
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Skole og uddannelse
emneord: Børn og unge, Ungdomsuddannelse, Social arv

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Unge voksne, stoffer og alkohol – en 10-års forløbsundersøgelse"

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk