SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Ungdomskontrakter - en forsøgsordning
Del
Rapport

Ungdomskontrakter - en forsøgsordning

Del
2 år har man haft en forsøgsordning med ungdomskontrakter. Unge lovovertrædere i alderen 15-17 år, som endnu ikke er inde i et mere fast kriminalitetsmønster, er blevet tilbudt en ungdomskontrakt. Hvis de unge overholder kontrakten bliver lovovertrædelserne ikke registreret på de unges straffeattest.
Forsøget med ungdomskontrakter blev bl.a. sat i værk fordi man ønskede en hurtig og mærkbar reaktion over for unge lovovertrædere. I rapporten belyses det, om ordningen lever op til disse mål.
Politiets og kommunernes administration af ordningen beskrives. Endelig belyses det, hvad de involverede i forsøget synes om ordningen.
Forfattere Jan Høgelund
Udgivelsesdato 13.08.1993
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-465-9
Sidetal 157
Publikationsnr. 93:8
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft
emneord: Udsatte børn og unge, Kriminalitet

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk