SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Unge, alkohol og stoffer
Hent udgivelsen (9.922 KB)
Del
Øvrige publikationer

Unge, alkohol og stoffer

Et 10-årigt forløbsstudie

Del

Youths, Drugs and Alcohol (YODA) er et 10-årigt forskningsprojekt, som følger udviklingen i unges rusmiddelbrug, fra de var 15 år i 2005, til de var 25/26 år i 2015. Projektet bygger på dataindsamlinger i 2005, 2008 og 2015/2016. Data fra undersøgelserne i 2005 og 2008 er tidligere blevet præsenteret på dansk i bøgerne Unge, fester og alkohol (red. P. Gundelach & M. Järvinen, Akademisk Forlag 2006) og Stoffer og natteliv (red. M. Järvinen, J. Demant og J. Østergaard, Hans Reitzels Forlag 2010), og på engelsk i en lang række internationale artikler.


Nærværende udgivelse bygger på data fra de tre spørgeskemaundersøgelser (2005, 2008 og 2015) – samt data fra befolkningsregistre og kvalitative interviews med specifikke grupper af unge. Rapportens kapitler bruger forskellige kombinationer af datamaterialer. I nogle kapitler bruger vi data fra alle tre bølger i survey-undersøgelsen, i andre kapitler relaterer vi oplysninger fra én bølge til registerdata, i andre kapitler igen bruger vi et udvidet sample fra 2008 i kombination med 2015-spørgeskemaet, og i ét kapitel inkluderer vi også et forældrespørgeskema, hvor forældrene til de unge blev interviewet i 2005. Vi kompletterer også spørgeskemaerne med kvalitative interviews med specifikke grupper af unge: en gruppe unge ”storforbrugere” af alkohol, identificeret gennem spørgeskemaet i 2015; en gruppe unge, som ikke drikker, og en gruppe unge, som er i misbrugsbehandling for deres hashproblemer. Detaljerede beskrivelser af projektets data og metoder findes i de enkelte kapitler.

Forfattere Margaretha Järvinen
Stefan Bastholm Andrade, SFI
Jeanette Østergaard, SFI
Jakob Demant
Signe Ravn
Louise Høyer Bom, SFI
Stine Vernstrøm Østergaard, SFI
Asger Graa Andreasen, SFI
Camilla Bank Friis
Udgivelsesdato 14.03.2018
Udgiver Sociologisk Institut, Københavns Universitet
Sprog Dansk
Sidetal 133

Søg på sfi.dk