SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Unge ofre for vold
Hent udgivelsen (2.017 KB)
Del
Rapport

Unge ofre for vold

Et modelprojekt mellem central og lokal styring

Del
Voldssekretariatet blev etableret i 1998 som et led i regeringens bestræbelser på at intensivere det voldsforebyggende arbejde. Et af sekretariatets hovedinitiativer var modelprojektet Unge ofre for vold. Modelprojektet blev gennemført i Esbjerg og havde til hensigt at forbedre situationen for unge voldsofre. Foruden Voldssekretariatet deltog repræsentanter fra Socialforvaltningen og Børne- og kulturforvaltningen i Esbjerg kommune samt Esbjerg politi.
Rapportens fokus retter sig især mod relationen mellem centrale og lokale myndigheder i en projektsammenhæng. herudover diskuteres det i hvilket omfang Unge ofre for vold synes at have indfriet sin målsætning.
Undersøgelsen bygger på interview med de involverede parter samt lokale personer med relation til området. På denne baggrund og med inddragelse af dokumentarisk materiale undersøges det blandt andet i hvilket omfang den valgte styringsform kan anses for hensigtsmæssig.
Forfattere Thomas Gruber
Ivan Christensen
Udgivelsesdato 14.01.2001
Udgiver SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Sprog Dansk
ISSN 1396-1810
ISBN 87-7487-672-4
Sidetal 111
Publikationsnr. 01:14
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Udsatte grupper
emneord: Udsatte børn og unge, Kriminalitet, Familiemønstre

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk