SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Vi der bor i Danmark.
Del
Bøger & bogbidrag

Vi der bor i Danmark.

Hvem er vi? Og hvordan lever vi?

Del
Vi der bor i Danmark er et tidsbillede af befolkningen og dens hverdag ved indgangen til 2010’erne. Bogen bygger først og fremmest på forskning i Rockwool Fondens Forskningsenhed suppleret med data fra offentligt tilgængelige kilder.

Forfatterne indleder med at indkredse befolkningens demografi: Hvor mange er vi, og hvordan ændrer befolkningens sammensætning sig? Andre kapitler beskriver derefter danskernes dagligdag, herunder de samfundsmæssige bevægelser, der karakteriserer et dynamisk samfund som det danske: Hvem er vi? Og hvordan lever vi?

Blandt emnerne er: Danskernes forbrug og indkomster, befolkningens geografiske og sociale fordeling, vores samlivsmønstre, livet på arbejdsmarkedet, børnefamiliernes tid og forbrug, vores uddannelsesbaggrund, velfærdsstaten og dens udvikling, befolkningens samfundsmoral, politikernes troværdighed, sort arbejde samt helbred, trivsel og overvægt.

For at perspektivere skildringen af livet her og nu suppleres fremstillingen undervejs med en kortere gengivelse af de lange linjer siden Anden Verdenskrig.
Forfattere Torben Tranæs, SFI
Bent Jensen
Udgivelsesår 2011
Udgiver Gyldendal
Sprog Dansk
ISBN 978-87-02-10809
Sidetal 252
Forskningsemne

Denne publikation hører under Beskæftigelse og arbejdsmarked, Børn, unge og familie, Samfund og sammenhængskraft, Skole og uddannelse
emneord: Arbejdsmarkedet, Familiemønstre, Skole og uddannelse, Velfærdssamfundet

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk