SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Viden om folkeskolereformen
Hent udgivelsen (873 KB)
Del
Notat

Viden om folkeskolereformen

Opsamling af resultater fra følgeforskningsprogrammet 2015-2018

Del
I dette notat giver VIVE et overblik over de seneste fire års analyser af folkeskolereformen. Vi ser blandt andet på, hvordan det er gået med elevernes faglighed og trivsel, og hvordan elever, forældre, lærere og skoleledere oplever en række af reformens tiltag.

Da folkeskolereformen trådte i kraft i starten af skoleåret 2014/2015, igangsatte Undervisningsministeriet et omfattende evaluerings- og følgeforskningsprogram. Siden da har forskere og konsulenter fra VIVE og andre forsknings- og analyseinstitutioner fulgt tæt med på sidelinjen og formidlet erfaringer med implementeringen og virkningerne af reformen til skoler, kommuner, politikere og andre interessenter.

I dette notat sammenfatter vi en række af de centrale hovedresultater fra de mange analyser, som er udarbejdet indtil nu. Notatet berører en række elementer i reformen, som er udvalgt af Undervisningsministeriet. Notatet formidler primært viden fra VIVE, og det er således ikke en udtømmende gennemgang af resultaterne fra det omfattende følgeforskningsprogram.
Vi giver et overordnet overblik over, hvordan det er gået med elevernes trivsel, faglige deltagelse og interesse samt forældrenes tilfredshed.

For hvert af de udvalgte reformelementer giver vi en status på, hvordan det går med implementeringen, herunder hvilke erfaringer forvaltningerne, skoleledere, lærere og pædagoger har med at arbejde med dem.

Notatet rummer desuden resultater på følgende områder:
•Motion og bevægelse
•Åben Skole
•Lektiehjælp og faglig fordybelse
•Understøttende undervisning
•Den længere skoledag
•Digitalisering
•Pædagogisk ledelse, lærersamarbejde og samarbejde mellem lærere og pædagoger
•Flere fagtimer
•Kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
•Den kommunale styring af skolerne.

Evalueringsarbejdet i følgeforskningsprogrammet er ikke færdigt endnu. De afsluttende rapporter foreligger først ultimo 2019.
Forfattere Vibeke Myrup Jensen, SFI
Chantal Pohl Nielsen, SFI
Udgivelsesdato 20.12.2018
Sprog Dansk
Sidetal 29
Publikationsnr.
Kontaktperson

Vibeke Myrup Jensen

Kontaktperson
DIREKTE 33 48 08 90 E-MAIL vmj@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Skole og uddannelse
emneord: Skole og uddannelse

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk