SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Vidensbaseret praksis i botilbud
Hent udgivelsen (3.239 KB)
Del
Notat

Vidensbaseret praksis i botilbud

Et inspirationskatalog til inddragelse af forskningsbaseret viden i praksis på botilbud

Del
Hver dag året rundt bidrager medarbejdere og ledere på landets botilbud med en helt central indsats overfor borgere, der har brug for hjælp og støtte til at udvikle sig og opnå en højere livskvalitet.
For at understøtte det arbejde har Socialpædagogernes Landsforbund og KL taget initiativ til at udarbejde dette inspirationskatalog. Derved ønsker parterne at bidrage til videnskulturen på landets botilbud til voksne borgere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse.
Et vigtigt led heri er, at eksisterende viden fra praksis bliver kendt og gjort tilgængelig på tværs af landets mange botilbud. Målet med inspirationskataloget er således at sætte fokus på og anerkende den viden og de gode erfaringer, som allerede findes i botilbuddene.
Inspirationskataloget indeholder en række værktøjer til, hvordan man som medarbejdere og ledere på botilbud kan fremme en vidensbaseret praksis samt eksempler på, hvordan forskellige botilbud konkret har grebet dette an.


Få kataloget i trykt udgave

Inspirationskataloget kan i begrænset omfang og så længe lager haves bestilles hos KL – tle@kl.dk 

Forfattere Didde Cramer Jensen, SFI
Helle Hansen, SFI
Udgivelsesdato 28.11.2017
Sprog Dansk
Sidetal 60
Publikationsnr.
Forskningsemne

Denne publikation hører under Udsatte grupper
emneord: Handicap

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk