SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Vold i opdragelsen
Hent udgivelsen (651 KB)
Del
Notat

Vold i opdragelsen

En kvantitativ beskrivelse af mødres vold mod børn med udgangspunkt i Årgang 95 - Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995

Del
I notatet beskrives mødres anvendelse af opdragelsesvold med udgangspunkt i SFI’s børneforløbsundersøgelse, ’Forløbsundersøgelsen af danske børn født i 1995’. Formålet er:
• At undersøge forekomsten af opdragelsesvold ved henholdsvis 3-, 7-, 11- og 15-års-alderen samt graden af kontinuitet i opdragelsesvold, dvs. om vold i opdragelsen primært forekommer i én specifik periode af barndommen, eller om der er tale om vold gennem flere perioder af barndommen.
• At undersøge, om opdragelsesvold i højere grad forekommer i nogle socioøkonomiske og sociale befolkningsgrupper end andre.
• At undersøge, om dagligdags stressorer og vanskeligheder i relationen til barnet er relateret til anvendelse af vold i opdragelsen.
• At undersøge, hvordan børnenes selvrapporterede trivsel er ved 18-års-alderen afhængigt af, om de har været udsat for vold i opdragelsen eller ej.
Herudover præsenteres i et særskilt kapitel hovedresultater fra to større SFI undersøgelse af vold mod børn samt resultater fra en tidligere undersøgelse af forældreskab og senere opdragelsesvanskeligheder, der ligesom dette notat er baseret på SFI’s Børneforløbsundersøgelse.
Nyheder og artikler om denne publikation
Forfattere Signe Lynne Boe Rayce, SFI
Maria Hedemark Poulsen
Kirstine Karmsteen, SFI
Udgivelsesdato 16.11.2016
Sprog Dansk
Sidetal 65
Publikationsnr.
Kontaktperson

Signe Lynne Boe Rayce

Kontaktperson
DIREKTE 33 69 77 91 E-MAIL sbo@vive.dk
Forskningsemne

Denne publikation hører under Børn, unge og familie
emneord: Udsatte børn og unge, Børn og unge

Projekt

Denne publikation er en del af projektet "Forældres brug af vold i opdragelsen"

Anden relevant SFI-forskning

Søg på sfi.dk