SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Vollsmoseindsatsens organisering : Et område - mange aktører
Hent udgivelsen (190 KB)
Del
Working paper

Vollsmoseindsatsens organisering : Et område - mange aktører

Del
Socialforskningsinstituttet har fået til opgave at evaluere organiseringen af indsatserne i Vollsmose i perioden 2002-2007. Sigtet med dette tidlige statusnotat er at beskrive den organisationsstruktur, som er bygget op omkring Vollsmoseindsatsen. Evalueringen af den organisatoriske indsats løber frem til 2007, og ideen med at igangsætte evalueringen på nuværende tidspunkt er at få et første indblik i forløbet og situationen omkring Vollsmoseindsatsens initiering og de første faser i implementeringen.
Notatet sigter også mod at indkredse nogle af de problemstillinger, som det vil være relevant at følge op på i evalueringens efterfølgende faser. Nogle af disse problemstillinger har allerede nu bevirket, at Odense Kommune har nedsat en arbejdsgruppe til at evaluere organiseringen og komme med forslag til eventuelle ændringer. En proces som vi i dette notat af gode grunde ikke kan nå at få indarbejdet.
Notatet er baseret på dokumentarisk materiale, kollektive interviews med den kommunale styregruppe, Vollsmoserådet, et par borgergrupper, Statens Sekretariat for Kvarterløft samt Vollsmosesekretariatet, og individuelle interviews med Landsbyggefondens medlem af Strategigruppen, de 3 boligdirektører samt Politiets repræsentant i Vollsmoserådet.
Forfattere Ivan Christensen
Inger Koch-Nielsen
Udgivelsesdato 16.10.2003
Sprog Dansk
Publikationsnr. AP 14:2003
Forskningsemne

Denne publikation hører under Samfund og sammenhængskraft
emneord: Boligsociale område, Boligsociale indsatser

Anden relevant SFI-forskning

Relaterede arrangementer
Tidligere

Søg på sfi.dk