SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Tema

Danmarksbilleder - SFI's forskning gennem 50 år

I forbindelse med SFI's 50-årsjubilæum i 2008 bidrog en række af SFI's forskere til udgivelsen Danmarksbilleder – SFI's forskning gennem 50 år.  Den beskriver udviklingen på en række centrale områder i velfærdssamfundet Danmark. Artiklerne illustrerer på forskellig vis, hvordan det danske samfund og forskningen har forandret sig i løbet af de år, SFI har eksisteret.

Artikler

Social arv i Danmark

Der er artikler om udviklingen i ældreplejen og danskernes levevilkår. Kernefamiliens af- og opblomstring. Børneværn og kommunal forebyggelse anno 2008. Arbejdsløshed og dens konsekvenser. Kvinder og mænds løn – og meget mere. Find artiklerne her og bliv klogere på det samfund, vi lever i og de problemstillinger, der er aktuelle den dag i dag. 

Artikler

Danskernes levekår – en solstrålehistorie

Vidensoverblik

Danmarksbilleder – SFI's forskning gennem 50 år giver et overblik over den viden, der er på de enkelte områder.

Søg på sfi.dk