SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Tema

Hjemløshed i Danmark - nøgletal og oversigt

Den seneste optælling af hjemløse er fra 2017 og viser, at der er over 6600 hjemløse i Danmark, og antallet har været stigende i en årrække. Hjemløshed er ofte knyttet til andre sociale problemer såsom stofmisbrug og psykisk sygdom. Så de ramte er en gruppe af meget udsatte borgere, hvis liv kan være meget vanskeligt og kaotisk, og hvor det kræver særlig indsats at hjælpe de berørte.

Denne temaside samler nogle nøgletal om hjemløshed i Danmark, og den guider til viden på SFI's hjemmeside om hjemløshed og socialt udsatte - viden der er formidlet i rapporter og andre publikationer og i artikler.

Her kan du bl.a. finde viden om:

  • Hvor mange hjemløse er der
  • Hvem er de
  • Hvornår er man hjemløs
  • Hvor længe er man i gennemsnit hjemløs
  • Hvordan hjælper man borgere, der er ramt af hjemløshed

Nøgletal

I hjemløsetællingen 2017 fandt man 6.635 hjemløse personer. Det er en stigning på 8 pct. Siden den forrige tælling i 2015 og en stigning på 33 pct. siden 2009.

Af de hjemløse er 75 pct. mænd og 25 pct. kvinder.

Hver tredje hjemløs fandt i 2017 ophold på herberger og forsorgshjem, og ligeledes en tredjedel fandt ophold hos familie og venner. 10 pct. blev registreret som gadesovere, det vil sige borgere, som i løbet af tælleugen har overnattet på gaden, i en trappeopgang eller lignende.

Antallet af hjemløse er især steget blandt unge: For de 18-24-årige steg antallet fra 1.172 personer i 2015 til 1.273 i 2017 (9 pct.), og for de 25-29-årige steg antallet fra 799 i 2015 til 1.014 i 2017 (27 pct.).

Cirka halvdelen af de hjemløse har været det i under ét år, hvilket viser, at der fortsat er nye borgere, der kommer ud i en hjemløshedssituation.

Hjemløse med indvandrerbaggrund er overrepræsenterede: Ca. fire ud af fem hjemløse borgere har dansk baggrund, mens cirka en ud af fem er indvandrere eller efterkommere.

Publikationer, nyheder og artikler om hjemløshed

Rapporten Hjemløshed i Danmark 2017 indeholder resultaterne af den sjette kortlægning af hjemløsheden i Danmark. Kortlægningerne har været gennemført hvert andet år siden 2007. Læs også artiklerne:

Rapporten Veje ind og ud af hjemløshed beskriver forløbene op mod hjemløshed, vejene gennem hjemløshed og chancerne for at komme ud af hjemløshed igen. Læs også

Artiklen Risikofaktorer omkring hjemløshed beskriver de vigtigste risikofaktorer i forhold til hjemløshed og forholdet mellem dem, og den tegner nogle profiler af brugere af herberger.

Rapporten Familiebaggrund og social marginalisering i Danmark  afdækker, hvordan forskellige former for social marginalisering spiller sammen, og hvilken betydning forældrenes socioøkonomiske forhold og psykosociale problemer har for risikoen for social marginalisering.
Læs også artiklerne

Hæftet Kort og klart: Lovende praksis på det specialiserede socialområde giver hovedpointerne fra en rapport, der indkredser lovende indsatser for udsatte borgere som fx hjemløse - dvs. indsatser, hvis virkning vi ikke kender i dag, men som alligevel har en særlig god sandsynlighed for at skabe udvikling og velfærd for borgerne og samfundet.
Læs også artiklerne:

Magasinet Social Forskning 2016:2 er et helt temanummer om udsatte i Danmark. Det har derfor også fokus specifikt på hjemløshed bl.a. i artiklerne:

Søg på sfi.dk