SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Tema

Stofmisbrug

Stofmisbruget i Danmark har forandret sig i de seneste år: Flere ender tilsyneladende i stofmisbrug – især flere unge – hash er blevet et meget større problem, og stofbrugerne blander stoffer i højere grad end tidligere. 

På siden her har vi udvalgt SFI-forskning om udfordringerne omkring misbrug af stoffer.

Stofmisbrugsområdet i et brugerperspektiv

Denne rapport beskriver stofmisbrugsområdet set fra brugernes synsvinkel. Rapporten bygger på interview med 106 borgere, der på meget forskellig vis lever med stofmisbrug. Den belyser, hvilke udfordringer, de oplever i mødet med myndigheder og indsatser, og hvilke former for hjælp, de sætter pris på eller godt kunne tænke sig. Rapporten undersøger også borgernes tilknytning til stofmisbrugsbehandlingen, og hvilken viden de har om de stoffer, de tager.

Unge vil gerne fremstå som ansvarlige stofbrugere

Der findes mange fordomme omkring unge stofbrugere. Denne artikel nuancerer forestillingen om at unge er fuldstændigt ligeglade med, hvad andre tænker om dem og deres stofbrug.

 

Først flasken, så piben

En teenager, der en enkelt gang har prøvet at drikke sig rigtigt fuld, har over 10 gange højere sandsynlighed for også at prøve hash end en, der endnu ikke er debuteret udi fuldskab. Der er altså en klar sammenhæng mellem alkohol- og hashbrug, og det åbner en ny mulig vej i indsatserne mod hashbrug, vurderer seniorforsker Jeanette Østergaard.

Unge skaber forandring i samspil med stofmisbrugsbehandlere

Stofmisbrugsbehandling handler om at skabe forandring, men hvordan foregår det egentlig i de helt konkrete hverdagsmøder? Det undersøger en forskningsartikel publiceret i tidsskriftet Sociology of Health and Illness. 

Professor Robin Room om misbrugsbehandling og social stigmatisering

Kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling

Denne rapport afdækker en række aspekter af den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark. På baggrund af registerdata og data fra Stofmisbrugsdatabasen beskriver rapporten udviklingen blandt personer med et registreret stofmisbrug fra 2008 til 2013. Den belyser bl.a. antallet af personer med registreret stofmisbrug, deres karakteristika, hvor mange der modtager social stofmisbrugsbehandling, samt hvordan det går efter endt behandling.

Unge i misbrugsbehandling

SFI har i forbindelse med Socialstyrelsens projekt Misbrugsbehandling til unge under 18 år evalueret tre behandlingsmodeller. Der er tale om U-turn (udviklet i København), U18 (udviklet i Aarhus) og Multi Systemic Therapy – Substance Abuse (udviklet i USA). Fælles for de tre modeller er, at de ikke kun arbejder med rusmiddelforbruget, men også med andre forhold i de unges liv.

Stofmisbrugsbehandling blandt grønlændere i Danmark

Dette notat beskriver omfanget af stofmisbrugsbehandling blandt grønlændere i Danmark. Det er et supplement til rapporten "Grønlændere i Danmark: En registerbaseret kortlægning", som blev udgivet i september 2015.

Unge og hash

Unges hashmisbrug er et tiltagende problem i behandlingssystemet. Samtidig bør det ikke betragtes som et individuelt problem. Træk vennekredsen ind i behandlingen, og sæt ind tidligere end i dag, siger forskere fra SFI. 

Søg på sfi.dk