SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Temasider

Del

På sfi.dk samler vi SFI's viden om aktuelle og generelle emner og præsenterer den på temasider. De kan lette overblikket over emnet og guide videre til uddybdende rapporter og artikler.

Hjemløshed

Seneste optælling af hjemløse viser, at der er over 6500 hjemløse i Danmark, og antallet er steget med 33 pct. siden 2009. Denne temaside samler nogle nøgletal om hjemløshed i Danmark, og den guider til viden på SFI's hjemmeside om hjemløshed og socialt udsatte - viden der er formidlet i rapporter og andre publikationer og i artikler.

Stofmisbrug

Stofmisbruget i Danmark har forandret sig i de seneste år: Flere ender tilsyneladende i stofmisbrug – især flere unge – hash er blevet et meget større problem, og stofbrugerne blander stoffer i højere grad end tidligere. Temasiden har et udvalg af SFI-forskning om udfordringerne omkring misbrug af stoffer.

Fattigdom, kontanthjælp, marginalisering

I forlængelse af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. oktober 2016, og debat om ressourcesvage danskere har vi udvalgt en række SFI-publikationer med relevant viden.

Anbragte børn

11.010 børn og unge (0-17 år) var i 3. kvartal af 2016 anbragt uden for hjemmet. Det svarer til næsten 1 pct. af alle 0-17-årige i Danmark. Denne temaside samler nogle nøgletal om anbragte børn i Danmark, og den guider til viden på SFI's hjemmeside om emnet - viden der er formidlet i rapporter og andre publikationer og i artikler.

Danskernes pension

I forbindelse med regeringens fremlagte 2025-plan og heri et udspil om at hæve pensionsalderen, har vi udvalgt en række SFI-rapporter med relevant viden til debatten om danskernes pension.

Folkeskolen - reform, ledelse, inklusion

På skoleområdet er der politisk fokus på skoleledelse, inklusion og evaluering af folkeskolereformen. På den baggrund har vi her udvalgt en del af vores forskning på områderne.

Unge i Danmark

Denne temaside omhandler, hvordan de danske unge har det, herunder bl.a. de unges overgang fra skole til uddannelse og betydningen af dette; deres erfaringer med seksuelle relationer og forventninger til familie og fremtid; deres kendskab til alkohol og hash og betydningen af dette – og selvfølgelig stiller vi skarpt på de af dem, der er særligt udsatte.

Danmarksbilleder - SFI's forskning gennem 50 år

I forbindelse med SFI's 50-årsjubilæum i 2008 bidrog en række af SFI's forskere til udgivelsen Danmarksbilleder – SFI's forskning gennem 50 år. Den beskriver udviklingen på en række centrale områder i velfærdssamfundet Danmark. Artiklerne illustrerer på forskellig vis, hvordan det danske samfund og forskningen har forandret sig i løbet af de år, SFI har eksisteret.

Søg på sfi.dk